Ring oss

010 175 04 31

PARTNEROBJEKT TAK & FÖNSTER AKUTEN

Home 

PARTNEROBJEKT TAK & FÖNSTER AKUTEN

Under årens lopp har vi utvecklat ett nära samarbete med företaget Tak & Fönsterakuten i Stockholm AB. Tillsammans har vi framgångsrikt slutfört flera projekt, vilka du kan se nedan.

Den kombinerade expertisen från våra företag har varit avgörande för att utveckla gemensamma styrkor och förbereda oss för fortsatt samarbete framåt.

 • Arnövägen 36

 

 • Korundsvägen 1

 

 • Förskolan Krubban

 

 • Högmarsövägen 5
 • Fasanvägen 7
 • Halaängsbacken 31
 • Nabbövägen 16
 • Österuddsvägen 20
 • Grenvägen 9

 

 • Dressyrvägen 10
 • Österdalsvägen
 • Högoddsvägen 24 A
 • Högoddsvägen 24 F
 • Granbergavägen 28
 • Gårdsviksvägen 47 B
 • Insjövägen 6
 • Petrus väg 12
 • Rävnäsvägen 11
 • Kvarnvägen 7
 • Sjögärdevägen 21
 • Skogsvikshöjden 4
 • Stares väg 7
 • Vigelsjövägen 28
 • Östra hällstavägen 15 
 • Höldvägen 12
 • Österledingeslingen 7
 • Sundstavägen 44
 • Svartviksringen 11
 • Båtsman Stens väg 62
 • Fylkevägen 11
 • Kommendörsvägen 47
 • Drakskeppsvägen 14
 • Innerspåret 5
 • Junkervägen 6
 • Junkervägen 6
 • Klövergränd 3
 • Syrenvägen 6
 • Timjangränd 7
 • Olympica förskolan Täby Kyrkby
 • Förskolan Folkparken
 • Runbyvägen 42
 • Trollsländevägen 28
 • Vassundagränd 19
 • Väsby skola (Skolvägen)
 • Kantarellvägen
 • Kasenvägen 15
 • Sunnanviksvägen 10
 • Vallörtgränd 16
 • Gumrarövägen 92
 • Högbackavägen 4
 • Knipvägen 12
 • Kvarnvägen 3
 • Murkelvägen 80
 • Spånlötsvägen 71
 • Sörahemsvägen 4
 • Talltitevägen 35
 • Talltitevägen 37
 • Trevenövägen 29
 • Österåkers Golfklubb
 • Östra banvägen 69a

 

Yes, we understand that roofing emergencies can happen at any time. We offer 24/7 emergency roof repair services to address urgent issues like leaks, storm damage, or any other unexpected roofing problems.

Regular maintenance is key to extending the lifespan of your roof. This includes cleaning gutters, removing debris, trimming overhanging branches, and scheduling professional inspections. Addressing small issues promptly can prevent more significant problems down the line.

Our commitment to quality workmanship, customer satisfaction, and transparent communication sets us apart. We prioritize using high-quality materials, employ skilled roofing professionals, and strive for excellence in every project, big or small.

You can request a quote by contacting us through our website or giving us a call. We'll schedule a convenient time to assess your roofing needs, discuss your options, and provide you with a detailed and transparent estimate for the proposed services.

needs to help

all your question answered

It's recommended to have your roof inspected at least once a year, ideally in the spring or fall. Additionally, after severe weather events, such as storms or heavy snowfall, it's advisable to schedule an inspection to catch potential issues early.

Look out for signs like missing or damaged shingles, water stains on the ceiling, sagging areas, or visible signs of wear. If you notice any of these issues, it's crucial to have your roof inspected promptly to prevent further damage.

The duration of a roof installation depends on various factors, including the size of your roof, the type of materials used, and weather conditions. On average, a standard residential roof installation can take anywhere from a few days to a week.

We offer a variety of roofing materials, including asphalt shingles, metal roofing, tile roofing, and more. During a consultation, we can discuss the pros and cons of each material to help you make an informed decision based on your needs and budget.

Yes, we understand that roofing emergencies can happen at any time. We offer 24/7 emergency roof repair services to address urgent issues like leaks, storm damage, or any other unexpected roofing problems.

Regular maintenance is key to extending the lifespan of your roof. This includes cleaning gutters, removing debris, trimming overhanging branches, and scheduling professional inspections. Addressing small issues promptly can prevent more significant problems down the line.

Our commitment to quality workmanship, customer satisfaction, and transparent communication sets us apart. We prioritize using high-quality materials, employ skilled roofing professionals, and strive for excellence in every project, big or small.

You can request a quote by contacting us through our website or giving us a call. We'll schedule a convenient time to assess your roofing needs, discuss your options, and provide you with a detailed and transparent estimate for the proposed services.